Bläddra och sök bland förfrågningar

  

Omkring 560 förfrågningar funna

Vad gör dom med MDFFS följer dom SFS 1999:175
Med vänlig hälsning Registrator DIGG – Myndigheten för digital förvaltning Agency for Digital Government 0771-11 44 00 www.digg.se -----Ursprunglig...
Hej Janne, Bifogar lönelista enligt ditt önskemål. Vänliga hälsningar Maria -----Ursprungligt meddelande----- Från: Janne <[Registrators #1415 e-po...
Geotekniskt arkivmaterial - E45, Malma 1:4
Svar från Trafikverket till Niklas den .

Framgångsrik.

Mejl 2 Hej, Använd följande lösenord: Lösenord: V8!tMArk62 (måste skrivas in, kan ej kopieras) Med vänlig hälsning Carin Karlsson Arkivarie [e-po...
Hej!   Eftersom skyltarna redan är uppsatta, och således tillgängliga för allmänheten, så är de redan offentliggjorda.   De informationsskylta...
Löner Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter
Svar från Stockholms stad till Rinkeby-Kista den .

Framgångsrik.

Hej! Bifogat hittar du lönerna för anställda i Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter.     Med vänliga hälsningar Julia Jonsson arkivarie/regis...
Verkshöjd för valdata
Svar från Valmyndigheten till Eric Luth den .

Lyckades delvis.

Hej, Vi anser inte att det är någon verkshöjd i datat som presenteras på den aktuella sidan. Med glada hälsningar, -- Carl-Niclas Carl-Niclas Odenb...
Hej! Ursäkta att det dröjt med svaret några dagar, mailet hade hamnat i skräpposten. Bifogat finns siffrona i excelformat Återkom om du har mera f...
Hej, Se svar på dina frågor nedan från ansvarig chef, direkt efter dina frågor. Med vänlig hälsning Yvonne Wennström HR-administratör Stadslednings...
Ljudfil för Malmö stads Ljudidentitet producerad 2020
Begäran till Malmö stad av Mattias Axell. Kommenterad av Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Jag fick ta del av filen för eget bruk. Malmö stad har avtalat så att organisationen får använda musiken fritt, alltså ekonomisk upphovsrätt. Men ideel...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Uppföljning skickades till Falköpings kommun av Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Tack för information, då tar jag del av den via länken och tolkar ditt svar som att flerårsplanen inte finns i budgetdokument som Excel-fil eller annat...
IVO beslut om förbud PCR-test
Svar från Inspektionen För Vård Och Omsorg till Mats den .

Lyckades delvis.

[1]Inspektionen for vard och omsorg Säkert meddelande / Protected message Ämne / Subject SV: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - IVO beslut...
Energy Charter Treaty
Svar från Miljö- och energidepartementet till Nico Schmidt den .

Lyckades delvis.

I just sent you a link. Please call on phone if it doesn't work My phone is +46 8 405 4032 -----Ursprungligt meddelande----- Från: Björn Telenius S...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Uppföljning skickades till Avesta kommun av Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Jag tackar för länken med det politiskt förankrade budgetdokumentet. Finns det en budget tillgängligt i kalkylarksformat som är framtaget t.ex. i Excel...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Uppföljning skickades till Borlänge kommun av Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Till Borlänge kommuns servicecenter, Tack för svar med länken. Jag hittade inte er budget som öppna data på nationella dataportalen i Sverige och där...
Hej Dag!   Här kommer olycksstatistik för följande sträckor:     Det finns endast från 2003-2020. Observera också att tabellerna visar dödad...
Hej! Ja, det stämmer, skyltar i naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen Stockholm är upphovsrättsskyddade (och man kan nog anta att detsamma gälle...
Mål 296-22 - upphävande av beslut av IVO
Svar från Förvaltningsrätten i Jönköping till Mats den .

Lyckades delvis.

[1]Domstol Skyddat meddelande / Encrypted message Ämne / Subject Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Mål 296-22 - upphävande av beslut av...
Hej! Länsstyrelsen har upphovsrätt till våra naturreservatsskyltar och illustrationerna och kartorna på skyltarna omfattas av särskilda avtal med respe...
Hej Se nedan samt bifogade handlingar. Mvh Maria Wallin -----Ursprungligt meddelande----- Från: Ullman Geijer Johanna (4004) <[e-postadress]> Skicka...
Hej, Vår budget finns beslutad i PDF-format, se bifogat. Med vänlig hälsning   Linda Kjellin Ekonomichef   Borgholms kommun   Tel direkt: 0485-880 13,...
Hej, bifogar drifts och investeringsbudget för Boxholms kommun 2022-2024 Med vänliga hälsningar Carin Petersson
Hej Tore! På din fråga om det är upphovsrätt på text på reservatsskyltar så är svaret ja. Vill du använda material på någon skylt får du höra av d...
Hej, Här kommer efterfrågade uppgifter i bifogad fil. Med vänlig hälsning Berit Broström Ekonomiavdelningen Kommunledningsförvaltningen Tel: 092...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Ale kommun till Mattias Axell den .

Framgångsrik.

Hej, Här kommer de handlingar som du har begärt. Trevlig helg! Hälsningar Anna Rasmussen Registrator _________________________________ Admin...