Bläddra och sök bland förfrågningar (page 2)

Omkring 2000 förfrågningar funna

Löner på förvaltningsnivå
Begäran skickad till Varbergs Bostads AB av Mr Peter den .

Mycket sena.

Jag önskar få ta del av löner på Förvalningsnivå samt ledningsgrupp Med vänlig hälsning, Mr Peter
Löner på titel i landet
Svar från Fortifikationsverket till Mr Peter den .

Framgångsrik.

Hej Peter,   Tack för din förfrågan om allmän handling – löner på titel i landet.   Handlingen bifogas i detta mail.   Med vänlig hälsning...
Löner på kommunnivå inom Göteborgsstad
Svar från Göteborgs stad till Mr Peter den .

Framgångsrik.

Enligt önskemål.   2022-11 Befattning: Fastighetssamordnare Förvaltning Månadslön 160 Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 36 500 kr 160 Äldre s...
Begäran om handling TRV 2022/127144
Svar från Trafikverket till Ulf Hammarbäck den .

Inväntar klassificering.

Hej,   Vänligen se bifogade filer som svar på begäran.   M v h /Christian Löf Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern Chris...
Lönelista Trafikkontoret staben
Svar från Stockholms stad till Abel P. den .

Inväntar klassificering.

-----Ursprungligt meddelande----- Från: Funktion TK HR <[e-postadress]> Skickat: den 22 november 2022 08:59 Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholm...
Parkeringsapp källkod begäran
Svar från Göteborgs stad till Tab Bainum den .

Informationen fanns ej.

Bäste Tab   Efter diskussion har vi kommit fram till att avslå din begäran om allmän handling rörande källkoden till vår parkeringsapp. Detta i en...
Parkeringsapp källkod begäran
Svar från Stockholms stad till Tab Bainum den .

Informationen fanns ej.

Hej,   Trafikkontoret har upphandlat Betala P som en tjänst och har ingen tillgång eller rättighet till källkoden. Källkoden ägs i sin helhet av...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Danderyds kommun till Märta Myrstener den .

Inväntar klassificering.

Hej Märta,  För e-böcker och ljudböcker använder vi oss av ADDA ramavtal "litteratur 2020". Vänligen se länk för mer information --> [1]Ramavtal Litt...
Öppna data om era naturreservat
Svar från Länsstyrelsen i Västerbottens Län till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej, det bästa är om du kontaktar ansvarig på Naturvårdsverket som hanterar öppna data som du tittat på. //Frida Frida Björkelid Reservatsförvaltar...
Lönelistor för grundskolor lågstadielärare F-3 i skärholmen
Svar från Stockholms stad till Nelly Bärgård den .

Informationen fanns ej.

Hej Nelly   Västerholmsskolan och Botkyrka friskola f-9 är inte någon av Stockholms stads kommunala skolor, vi kan endast ta fram listor för de sk...
Hej! En rättelse p.g.a. handhavandefel. Genomsnittlig frånvaro på gymnasiet i procent för perioden är 11,9%     Med vänliga h älsningar,  ...
Lönelista på Västerholms skolan i skärholmen
Svar från Stockholms stad till Nelly Bärgård den .

Mycket sena.

Hej, din begäran är vidarebefordrad till utbildningsförvaltningen. Vänliga hälsningar Registraturet Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen -...
Geotekniskt underlag väg 205/243
Svar från Trafikverket till Niklas den .

Framgångsrik.

Hej Niklas, Här kommer provgropsundersökningen för GC-väg 205. Se bifogad fil. Med vänlig hälsning Pontus Fredriksson Handläggare Arkivservice [e-...
Öppna data om naturreservat
Uppföljning skickades till Länsstyrelsen i Västernorrlands Län av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Till Y-RB-Info, Jag väntar fortfarande på svar Med vänliga hälsningar, Uppenbar Pseudonym
Öppna geodata
Uppföljning skickades till Sollentuna kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Till Kontaktcenter, Jag väntar ff på svar. Med vänliga hälsningar, Uppenbar Pseudonym
Lönestatistik Teknisk Service Varbergs sjukhus
Svar från Region Halland till Anders den .

Framgångsrik.

Rubrik: Lönelista Du beskrev ditt ärende så här: Till Region Halland, Vill ha en sammanfattad lista över löner på teknisk service (Teknik och fastigh...
Lönestatistik Munkagårdsgymnasiet
Svar från Region Halland till Marie Andersson den .

Framgångsrik.

Rubrik: Lönelista Du beskrev ditt ärende så här: Till Region Halland, jag begär ut lönestatistik för Gymnasielärare på Munkagårdsgymnasiet Med vänlig...
Jag önskar få ut statistik över den genomsnittliga frånvaron i procent för elever inom den kommunala gymnasieskolan i Stockholms stad mellan 22 augusti...
Number of passports issued
Svar från Sveriges ambassad London till adamweymouth den .

Framgångsrik.

Dear Adam Weymouth, The break down would be 1239 ordinary passports, 491 provisional passports and 70 ID-cards. This includes the vacation period when...
Ny förfrågan på fastigheter
Svar från Lantmäteriet till Tore Danielsson den .

Nekad.

Hej, Generellt Enligt 30 § förordningen med instruktion för Lantmäteriet ska Lantmäteriet ta ut avgifter för bland annat 1.      tillhandahållan...
Pågående projekt samt status för dem
Svar från Armada Fastighets AB till Henrik Olsson den .

Framgångsrik.

Hej Henrik, Våra styrelsemötesprotokoll finns att läsa på: https://armadafast.se/om-armada/styrelsem%C3%B6teprotokoll/2022 Beträffande nya/kommande...
Lönestatistik för Sektionen Underhåll i Sverige.
Svar från Trafikverket till Anders den .

Framgångsrik.

Hej,   Bifogat finner du lista enligt önskemål Om du svarar på detta meddelande, var vänlig och ändra inte rubriken.     Ida Åman HR supp...
Oil and gas
Svar från Miljö- och energidepartementet till Andrejs Omeljanovics den .

Lyckades delvis.

Dear Andrejs Omeljanovics Thank you for your e-mail.   In Sweden the ministries form a relatively small part of the public administration. Their...
Number of appointments for passports
Svar från Sveriges ambassad London till adamweymouth den .

Lyckades delvis.

Dear Adam, The Embassy has changed the routine of publishing passport appointments. When we published time slots at certain well known times, the book...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Sollefteå kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej Märta!   Här kommer avtalet för e-böcker gällande Sollefteå bibliotek. Ber om ursäkt för att svaret dröjde, men pga sjukdom så drog det ut på...