Bläddra och sök bland förfrågningar

Omkring 2000 förfrågningar funna

Ansvarig inom öppna data
Svar från Vetenskapsrådet till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej! Vetenskapsrådet arbetar löpande med att säkerställa att verksamheten uppfyller krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Myndigheten har d...
Ansvarig öppna data
Svar från Försvarsmakten till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej här kommer Försvarsmaktens svar.   1. Enligt Försvarsmaktens juridiska stab finns det ingen projektgrupp. 2. Se under punkten 1, och därför i...
Budget Töjnaskolan
Svar från Sollentuna kommun till Caroline Gustafsson den .

Inväntar klassificering.

  Hej,   Budgeten läggs per kalenderår. Bifogar budgeten för Töjnaskolan för kalenderår 2021 + 2022.       Med vänliga hälsningar  ...
Avtal med Visma för Ciceron dokument- och ärendehanteringssystem 2022
Svar från Töreboda kommun till Alex von Grefvé den .

Inväntar klassificering.

-----Ursprungligt meddelande----- Från: [e-postadress] <[e-postadress]> Skickat: den 29 september 2022 17:03 Till: Peter Andersson <[e-postadress]> Äm...
Request for access to public information
Begäran skickad till Statsrådsberedningen av Vera Deleja-Hotko den .

Inväntar svar.

Dear Prime Minister's Office, On the basis of the Principle of Public Acces, please provide me with the following public information: 1. How many w...
Ansvarig öppna data
Svar från Folkbildningsrådet till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej Axel, Tack för dina frågor till Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag, och inte en myndighet. Vi har...
Ansvarig öppna data
Svar från Finanspolitiska Rådet till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej Axel, Tack för dina frågor. 1. Det finns i dagsläget ingen projektgrupp eller någon budget avsatt för öppna data/den offentliga sektorns tillg...
Avtal Visma Ciceron dokument- och ärendehanteringssystem 2022
Svar från Trollhättans stad till Alex von Grefvé den .

Inväntar klassificering.

[1]Trollhättans Stad Tack för att du kontaktar Trollhättans Stad Vi har tagit emot ditt ärende. Vid kontakt med oss vänligen uppge ditt ärendenumme...
Utdrag
Begäran skickad till Norrmalms stadsdelsförvaltning av Johan Gahlin den .

Inväntar svar.

Vill ha ut all information ni har om mig. Mailas till [email address] Johan Gahlin
Ansvarig öppna data
Svar från Försvarets Materielverk till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej, 1. Det finns inte något särskilt projekt eller särskild budget för detta. 2. Det finns inte någon särskild utsedd projektledare i dagsläget. 3....
Öppna data om vandringsleder
Svar från Sotenäs kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Hej, Sotenäs kommun har tagit emot din e-post. Gäller ditt ärende en felanmälan så anmäl gärna direkt i vårt felanmälningssystem som du hittar gen...
Driftkostnad Lillsjönäs Herrgård
Svar från Exploateringskontoret till david andersson den .

Inväntar klassificering.

Härmed bekräftas att vi har tagit emot din epost.   Med vänlig hälsning   Exploateringskontoret, Stockholms stad Registraturet Box 8189, 104...
Ansvarig öppna data
Svar från Arbetsgivarverket till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej Axel.   Tack för din frågor.   Våra svar följer här:   1)      Nej vi har inte någon specifik projektgrupp men vi tillgängliggör på vå...
Ansvarig öppna data
Svar från Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej,   Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har i dagsläget ingen utpekad ansvarig specifikt inom öppna data och det finns ingen spe...
Ansvarig öppna data
Svar från Riksrevisionen till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej Riksrevisionen har ingen särskilt utpekad ansvarig för området och det finns inte heller någon specifik projektgrupp för dessa frågor i dagsläget....
Ansvarig öppna data
Svar från Rättsmedicinalverket till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Här kommer svar på de frågor som du har ställt till Rättsmedicinalverket. I nuläget överväger vi att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta me...
Ansvarig öppna data
Svar från Statens Museer För Världskultur till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej,   Här kommer svar på din begäran och dina frågor:   Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data Ansvar...
Ansvarig öppna data
Svar från Diskrimineringsombudsmannen till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej, DO har i nuläget ingen utsedd projektgrupp med anledning av den nya lagen. Frågor som rör öppna data ex. begäran om tillgängliggörande av data fö...
Ansvarig öppna data

Inväntar klassificering.

Hej Axel, För IFAU:s del finns annan lagstiftning som gör att vi inte omfattas av (2022:818). Varför beskrivs nedan: IFAU är ett statligt forskningsi...
Ansvarig öppna data
Svar från Statskontoret till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej Axel, Du har hos Statskontoret ställt frågor gällande myndighetens tillämpning av den s.k. datalagen. Vårt tillgängliggörande av data syftar sedan...
Ansvarig öppna data
Svar från Statens Servicecenter till Axel Magnusson den .

Inväntar klassificering.

Hej Följande lämnas som Statens servicecenters svar på de ställda frågorna. 1) Statens servicecenter har ingen sådan projektgrupp och någon särskild...
Ansvarig öppna data
Svar från Inspektionen För Socialförsäkringen till Axel Magnusson den .

Framgångsrik.

Hej, Den data som ISF har i kärnverksamheten omfattas av sekretess och kan inte göras tillgänglig för vidarenyttjande i form av öppna data. ISF:s publ...
Ansvarig öppna data
Svar från Integritetsskyddsmyndigheten till Axel Magnusson den .

Lyckades delvis.

Hej! IMY har i nuläget ingen utsedd ansvarig person. 1. Det finns ingen sådan projektgrupp. 2. Kontaktuppgifter för frågor är 08-657 61 00, [IMY e-p...
Ansvarig öppna data
Svar från Skolforskningsinstitutet till Axel Magnusson den .

Framgångsrik.

Hej, Här kommer svar från Skolforskningsinstitutet. 1. Nej, men vi utreder frågan. Det kommer inte avsättas någon särskild budget för detta. 2. Ev...
Ansvarig öppna data
Svar från Statens Institutionsstyrelse till Axel Magnusson den .

Framgångsrik.

Hej Axel, Jag kan besvara dina frågor. 1) Nej, vi har ingen projektgrupp som arbetar aktivt med detta. Öronmärkt budget finns därmed inte heller. 2) Vi...