Hej, Vänligen se bifogad fil för Ystads tingsrätts arkivredovisning. Se bilaga 4 för myndighetens beskrivning av allmänna handlingar. Med vänlig häl...
Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar
Begäran skickad till Ystads Tingsrätt av Elenor Weijmar den .

Mycket sena.

Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?