Ansvarig öppna data
Svar från Statens Väg- och transportforskningsinstitut till Axel Magnusson den .

Lyckades delvis.

Hej,   Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har i dagsläget ingen utpekad ansvarig specifikt inom öppna data och det finns ingen spe...
Upphandlingsplan
Svar från Statens Väg- och transportforskningsinstitut till PublicInsight den .

Hanterat genom post.

Hej,   Tack för er begäran vilken är emottagen och hanteras skyndsamt.   Vänligen Richard Andersson Registrator   Vti Richard Anderss...
Hej Här kommer de begärda uppgifterna. Med vänlig hälsning Vti Ann-Katrin Davidsson Registrator VTI / 581 95 Linköping Växel: 013-20 40 00 Direkt: 0...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?