Ansvarig inom öppna data
Svar från Vetenskapsrådet till Axel Magnusson den .

Framgångsrik.

Hej! Vetenskapsrådet arbetar löpande med att säkerställa att verksamheten uppfyller krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Myndigheten har d...
Upphandlingsplan
Svar från Vetenskapsrådet till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej Jag har varit i kontakt med vår upphandlare. Som meddelade mig att Vetenskapsrådet i dagsläget inte har någon upphandlingsplan. Vänliga hälsninga...
Hej! Här kommer den senast beslutade arkivpolicyn och arkivbeskrivningen. Tillsammans motsvarar de nedanstående lagkrav. De har några år på nacken oc...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?