Verket för innovationssystem

Produktion, teknik och forskning, Näringsdepartementet and Förvaltningsmyndighet , även kallad VINNOVA

Utlysningar för innovationsstöd

7 förfrågningar
Hej!     Översänder här den begärda handlingen inklusive e-faktura för betalning av avgift enligt avgiftsförordningen.   Vinnova har enligt offentlighe...
Hej Elenor! Tack för ditt mejl. Det finns ingen handling "budget" eller "tidsplan". För att du ska få den information du efterfrågar undrar jag därför...
Hej Elenor! Det finns ingen handling "budget" eller "tidsplan". För att du ska få den information du efterfrågar undrar jag därför om du önskar begära...
Hej Elenor!     Översänder här de begärda handlingarna. Vinnova har enligt offentlighets- och sekretesslagen 30 kap 23 § sekretessbelagt vissa u...
Hej! Översänder här begärd handling. Med vänlig hälsning Registraturen Vinnova  Växel: 08-473 3000    Prenumerera på våra nyhetsbrev Läs om hur Vi...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?