Verket för innovationssystem

Produktion, teknik och forskning, Näringsdepartementet and Förvaltningsmyndighet , även kallad VINNOVA

Utlysningar för innovationsstöd

7 förfrågningar
Hej Martin! Tack för ditt mail.   Vinnova är enligt enligt 30 kap 23 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att svärta/sekretessbelägg...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?