Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Vimmerby kommun till Märta Myrstener den .

Mycket sena.

Tack för ditt meddelande. Vi läser inkommande e-postmeddelande måndag till fredag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snar...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Vimmerby kommun till Christoph Andersson den .

Informationen fanns ej.

Hej! Din begäran har vidareförmedlats till kommunarkivet, som handhas av kommunalförbundet Sydarkivera. Mvh AnnaO   Med vänlig hälsning  ...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Vimmerby kommun till Minna Höggren den .

Framgångsrik.

Hej! Här kommer de handlingar du efterfrågar. M v h Roger Roger Sjögren Ekonomichef Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen Telefon:...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Vimmerby kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej! Här kommer en länk till det material som efterfrågas: [1]https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/ekonomi/budget.4.6081a39c160e9b387317c0.html....
Upphandlingsplan
Svar från Vimmerby kommun till PublicInsight den .

Framgångsrik.

Hej! Här hittar du mer information om upphandling och inköp för Vimmerby Kommun! https://www.vimmerby.se/naringslivocharbete/foretagstodochradgivning...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?