Spärrade webadresser
Svar från Uppsala kommun till J Johnson den .

Informationen fanns ej.

Hej! Kommunen har hanterat din begäran och handlingen finns inte att tillgå, därför kan den inte lämnas ut. Du har alltid rätt att få ett skriftligt b...
Kommunikationsplan Uppsala Klimatvecka 2019
Svar från Uppsala kommun till Elenor Weijmar den .

Informationen fanns ej.

Hej Kommunen har hanterat din begäran och handlingen finns inte att tillgå, därför kan den inte lämnas ut. Du har alltid rätt att få ett skriftligt be...
Personuppgiftsbiträdesavtal med Zoezi AB
Svar från Uppsala kommun till Lukas Jablonka den .

Nekad.

Hej!   Bifogat finner du avslagsbeslut från gatu- och samhällsmiljönämnden.     Vänliga hälsningar,   Registrator för gatu och samhällsmi...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?