Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Umeå kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej, Här kommer våra avtal för inköp av litteratur Med vänlig hälsning, Leif Mårtensson Umeå kommun Kulturförvaltningen Skolgatan 31 a 901 84 Umeå...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Umeå kommun till Christoph Andersson den .

Lyckades delvis.

Hej, Översänder här arkivförteckning för det hos Umeå kommuns stadsarkiv förvarade Umeå stads polisnämnds arkiv. Där återfinns även den historik vi h...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Umeå kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej, De uppgifter du efterfrågar finns inte i kalkylarksformat. Bifogat finns uppgifterna i PDF-format. Trevlig helg! Med vänlig hälsning Lena Höök...
Riskbedömningar från äldreboenden för covid19
Svar från Umeå kommun till Johanna Persson den .

Framgångsrik.

Hej Du har mejlat och begärt att få ta del av alla riskbedömningar från alla äldreboenden i Umeå kommun, vilka gjorts från och med 1 mars 2020 till och...
Begäran om samtliga aktiva lokala kollektivavtal
Svar från Umeå kommun till Johanna Persson den .

Lyckades delvis.

Här kommer bifogad fil enligt begäran. Hälsningar Kerstin Kerstin D Persson Personaladministratör 090-16 11 56 070-615 11 56 [email address] Umeå ko...
Hej Beklagar att du fått vänta på begärda handlingar. Begäran inkom alldeles nyss till socialtjänsten då ditt mejl tyvärr hamnat i fel inkorg - skräppo...
Beslutet att begära avgift för allmän handling
Svar från Umeå kommun till Johanna Persson den .

Framgångsrik.

Översändes enligt önskemål. Hälsningar Kerstin Magnusson Registrator Umeå kommun -----Ursprungligt meddelande----- Från: Johanna Persson <[FOI #466...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?