Ansvarig inom öppna data
Svar från Tullverket till Axel Magnusson den .

Framgångsrik.

Hej Axel Tullverkets verksamhet regleras i förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket och omfattar såväl fiskal verksamhet (tull, skatter...
Upphandlingsplan
Svar från Tullverket till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej! Det finns ännu ingen fastställd upphandlingsplan att lämna ut. Tullverket annonserar upphandlingarna i Upphandlingssystemet TendSign. Med vänli...
Hej Elenor Du kan ta del av Tullverkets Arkivbeskrivningen och beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § OSL på Tullverkets hemsida, Bifogar...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?