Begäran om handling TRV 2022/127144
Svar från Trafikverket till Ulf Hammarbäck den .

Inväntar klassificering.

Hej,   Vänligen se bifogade filer som svar på begäran.   M v h /Christian Löf Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern Chris...
Information om Götalandsbanan - nya stambanor för höghastighetståg
Svar från Trafikverket till Per Vorberg den .

Inväntar klargörande.

Hej Per,   Jag kan inte se att vi mottagit en respons av dig gällande min fråga om tidsspann kopplat till den avgift som tas vid begäran av handli...
Önskar ta del av föregående upphandling
Svar från Trafikverket till Daniel Sågström den .

Mycket sena.

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?