Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Sunne kommun till Märta Myrstener den .

Lyckades delvis.

Hej!   Du behöver vända dig till Karlstad kommun, drift- och servicenämnden. Våra avtal är gemensamma för Bibliotek Värmland och tecknas av sagda...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Sunne kommun till Christoph Andersson den .

Mycket sena.

Hej Vår arkivarie är tillbaka från semestern den 24 augusti. Med vänlig hälsning Carina Westlund Registrator Sunne kommun 1. Kommunkansliet Kvarng...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Sunne kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej! Länken till budgetdokument: https://sunne.se/globalassets/upload/forvaltning/ekonomi/ekonomi-2020/budget-2022-flerarsplan-2023-och-2024-antagen.p...
Upphandlingsplan
Svar från Sunne kommun till PublicInsight den .

Framgångsrik.

Hej Här nedan ser ni svar från Sunne kommuns upphandlare. Med vänlig hälsning Carina Westlund Registrator Sunne kommun 1. Kommunkansliet Kommunhus...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?