Lönelistor
Svar från Stockholms stad till VIKARIEN den .

Inväntar klassificering.

Hej Vi har fortfarande inte fått svar på exakt vilka befattningar du menar med ”fritidspersonal” Hälsningar Avdelningen för personal och kompetens...
Lönelista på idrottslärare i Sundbyskolan
Svar från Stockholms stad till Malika Fernane den .

Framgångsrik.

Hej Här kommer önskad lönelista gällande maj 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (facklig till...
Löne lista i rinkby_kista hemtjänst
Svar från Stockholms stad till Anstäld den .

Framgångsrik.

Hej! Lönelista bifogad. Hälsningar, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningen HR-avdelningen Borgarfjordsgatan 14, Box 7049, 164 07 Kista www.stockholm....
Lönelista
Svar från Stockholms stad till Elena Zaporozhets den .

Mycket sena.

Hej! Vi har tagit emot din begäran. För frågor avseende löner för sjuksköterskor/distriktssköterskor hänvisar att ta kontakt med Region Stockholm dir...
Lönelistor för grundskolelärare F-3
Svar från Stockholms stad till Nelly Bärgård den .

Inväntar klassificering.

Hej Vi har fortfarande inte fått någon precisering på exakt vilka skolor du vill ha lönelistor för. Vi tar ut lönelistor ur vårt lönesystem och vilken...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Stockholms stad till Mattias Axell den .

Framgångsrik.

Hej,   Här kommer uppgifterna du efterfrågade.   Hälsningar Mattias   Mattias Westerlund biträdande ekonomidirektör   Stadslednings...
Hej! Månadslönen är följande för de personer du har begärt ut: Stadsdirektör 196 000 kr Personaldirektör 130 000 Ekonomidirektör 131 000 Med vänlig h...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Begäran skickad till Stockholms stad av Christoph Andersson den .

Mycket sena.

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ram...
Lönelista Vuxenutbildning Järva
Svar från Stockholms stad till KRISTOFFER Ö den .

Informationen fanns ej.

Hej! Vi har tagit emot din begäran. För frågor avseende löner för anställda på Vuxenutbildningen hänvisar till Arbetsmarknadsförvaltningen, Du kan s...
Hej! Härmed bifogas sammanställning över inkomna ansökningar att starta fristående förskolor eller fritidshem. Se nedan bifogad fil. Med vänlig hä...
Ansökan för bedriva förskola
Svar från Stockholms stad till Esra den .

Hanterat genom post.

Toppen :) Handlingarna är nu skickade. Trevlig helg! Med vänlig hälsning Liv Bäckström Registrator & Objektspecialist Utbildningsförvaltningen Avd...
Hej   Här kommer lista med löner för lärare grs matematik/naturorienterande ämnen. Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om nam...
Hej! Du har begärt ut handlingar gällande lön på trafikkontoret, Stockholm stad. Det föreligger inte någon sekretess för dessa uppgifter enligt offen...
Begäran
Svar från Stockholms stad till Esra den .

Lyckades delvis.

Hej, Du har fått ett Säkert meddelande från Stockholms stad. Du kan läsa meddelandet genom att klicka på denna länk: https://sek.stockholm.se/message...
Budget underlag för Kungsholmens Västra Gymnasium
Svar från Stockholms stad till A.Ali den .

Framgångsrik.

Hej. Du har begärt att få vår budget. översänder den.   Med vänlig hälsning   Anneli Pitkänen Administrativ chef/Biträdande rektor Utbildni...
Hej! Mama Mia är en privat aktör. Vi tar bara fram löneuppgifter på anställda inom Stockholms stad. Vänliga hälsningar Registraturet Stadsledningsko...
Löner Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter
Svar från Stockholms stad till Rinkeby-Kista den .

Framgångsrik.

Hej! Bifogat hittar du lönerna för anställda i Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter.     Med vänliga hälsningar Julia Jonsson arkivarie/regis...
Lönelista Eriksdalsbadet
Svar från Stockholms stad till Inna Matsaniouk den .

Inväntar klargörande.

Hej igen   Kan du precisera vilka uppgifter du vill ha.     Med vänlig hälsning   Mats Lidström Registrator   Idrottsförvaltningen...
Lärarlöner Stockholms stad
Svar från Stockholms stad till Aikaterini Koutsoglou den .

Inväntar klargörande.

Hej   Vi behöver få klargörande vad det egentligen är du vill ha då du frågar efter "...senaste lärarlöner i Stockholms Stad, alla befattningar."...
Hej, Se svar på dina frågor nedan från ansvarig chef, direkt efter dina frågor. Med vänlig hälsning Yvonne Wennström HR-administratör Stadslednings...
Hej Mattias! Ingen fara, jag bifogar handlingen. Återkom om du har fler funderingar! Vänliga hälsningar Frida Lanhammar Administratör Stadsledni...
Hej   Här kommer önskad lönelista gällande mars 2022, vilket alltså är lön i 2021 års nivå eftersom nya löner för 2022 inte kommer förrän på majlö...
Lönelista för Anna Whitlocks gymnasium
Svar från Stockholms stad till Eddie Beneder den .

Lyckades delvis.

Hej   Här kommer önskad lönelista gällande april 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (fack...
Lärarlöner Stockholms stad
Begäran skickad till Stockholms stad av Aikaterini Koutsoglou den .

Mycket sena.

Jag skulle vilja ha senaste lärarlöner i Stockholms Stad, alla befattningar. Med vänlig hälsning, Aikaterini Koutsoglou
Tobakstillstånd
Svar från Stockholms stad till Finn Lundström den .

Nekad.

Hej, Vi har inlett ett ingripandeärende och kan tyvärr inte lämna ut några handlingar förrän det slutliga beslutet är fattat av tillståndsutskottet....

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?