Statsrådsberedningen

En offentlig myndighet

1 begäran
Request for access to public information
Svar från Statsrådsberedningen till Vera Deleja-Hotko den .

Informationen fanns ej.

Dear Vera,   As i understand it, your questions mainly cover operators, such as television and media companies. It is therefore my assessment that...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?