Upphandlingsplan
Svar från Statens jordbruksverk till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej Det stämmer, Jordbruksverket har ingen framtagen och/eller beslutad plan för vilka upphandlingar som ska göras t.ex. det kommande året. Ansvaret fö...
Hej! Jordbruksverkets arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen och är kompletterad med beskrivning av Jordbruksverkets allmänna handlingar...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?