Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Sotenäs kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej Här kommer de begärda handlingarna.   Med vänliga hälsningar   Staffan Karlander Kultur o Fritidschef Utbildningsförvaltningen ────...
Öppna data om vandringsleder
Svar från Sotenäs kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Hej, Sotenäs kommun har tagit emot din e-post. Gäller ditt ärende en felanmälan så anmäl gärna direkt i vårt felanmälningssystem som du hittar gen...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Sotenäs kommun till Christoph Andersson den .

Mycket sena.

Hej, Sotenäs kommun har tagit emot din e-post. Gäller ditt ärende en felanmälan så anmäl gärna direkt i vårt felanmälningssystem som du hittar gen...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Sotenäs kommun till Mattias Axell den .

Framgångsrik.

Hej! Bifogar driftbudget per konto och investeringsbudget per projekt. Bifogar även tillhörande kodplan för att du ska kunna tolka informationen i fil...
Upphandlingsplan
Uppföljning skickades till Sotenäs kommun av PublicInsight den .

Mycket sena.

Hej! Har ni fått min fråga? // Elenor

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?