Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Södertälje kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej Märta Skickar över till dig vårt avtal gällande E Lib. Vänligen Helena Gomér Bibliotekschef Södertälje bibliotek _______________________________ Sö...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Södertälje kommun till Eja den .

Framgångsrik.

Hej,   Här kommer vår kod- och kontoplan för i år enligt din begäran.   Med vänlig hälsning   Monika Engqvist Ekonom Redovisning & Ekon...
Hej, Vänligen se bifogad fil. Återkom gärna med följdfrågor om ni har några. Hälsningar, Joakim Hagsten Budgetstrateg Kommunstyrelsens kontor (KSK)...
Avtal Sokigo GeoDirekt och Södertälje
Svar från Södertälje kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej!   Vi har nu behandlat din begäran om allmän handling. Därtill är kontorets bedömning att följande handling omfattas av sekretess i enlighet...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?