Ansvarig öppna data
Svar från Skolforskningsinstitutet till Axel Magnusson den .

Framgångsrik.

Hej, Här kommer svar från Skolforskningsinstitutet. 1. Nej, men vi utreder frågan. Det kommer inte avsättas någon särskild budget för detta. 2. Ev...
Upphandlingsplan
Svar från Skolforskningsinstitutet till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej, Tack för ditt mejl. Skolforskningsinstitutet är en liten myndighet med totalt 15 anställda. Därför har vi inget behov av någon upphandlingsplan...
Hej, Här bifogas informationen ni efterfrågar. Med vänlig hälsning, Monica Odevik Monica Odevik Administratör Skolforskningsinstitutet Hemvärnsgat...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?