Upphandlingsplan
Svar från Skellefteå buss AB till PublicInsight den .

Lyckades delvis.

Hej! Vi ansluter till koncerngemensamma upphandlingar avseende ramavtal då det passar. I övrigt upphandlar vi i enlighet med LUF avseende fordon och ö...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?