Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Skara kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Här kommer vårt e-boksavtal för V&-kommunerna. Med vänliga hälsningar Sarah Lundén Bibliotekschef Tel. direktnr 0511-32076 Tel. vx 0511-320 00 [e-po...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Skara kommun till Christoph Andersson den .

Informationen fanns ej.

Hej! Som min kollega skrev tidigare så har vår arkivarie semester. Men efter att ha gjort egna efterforskningar på begärda handlingar så har jag hitta...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Skara kommun till meja österberg den .

Mycket sena.

Hej! Din begäran har vidarebefordrats till ekonomienheten. Med vänlig hälsning John Borg Administrativ handläggare Kanslienheten Tel. växel 0511-320...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Begäran skickad till Skara kommun av Jim Smith Rehnström den .

Mycket sena.

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och s...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Skara kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej! Bifogat finns budgetunderlag till 2023 års budget. Hälsningar Lena ……………………….. Lena Skogh Samordnare Tel direkt 0511-322 12 Tel vx 0511-320...
Leverantörsreskontra jan-juni 2021
Svar från Skara kommun till Anders Thoresson den .

Mycket sena.

Hej! Jag vidarebefordrar detta till ekonomienheten. Med vänlig hälsning John Borg Kansliassistent Tel. växel 0511-320 00 Skara kommun Kommunlednin...
Leverantörsreskontra jan-juni 2021
Svar från Skara kommun till Anders Thoresson den .

Mycket sena.

Skara kommun har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att behandla ditt ärende eller din fråga så snart som möjligt.   [1]Behandling av per...
Leverantörsreskontra 2019 och 2020
Svar från Skara kommun till Anders Thoresson den .

Framgångsrik.

Hej Bifogar Skara kommuns leverantörsreskontra för 2019 & 2020 och kodplan för Skara kommun. Vi kan inte får alla fakturor med konteringen, om du har...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?