Ansvarig öppna data
Svar från Rättsmedicinalverket till Axel Magnusson den .

Framgångsrik.

Hej, Här kommer svar på de frågor som du har ställt till Rättsmedicinalverket. I nuläget överväger vi att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta me...
Upphandlingsplan
Svar från Rättsmedicinalverket till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej!   Vi har ingen upphandlingsplan att skicka ej heller någon på vår webbsida.   Vänlig hälsning   Birgitta Nilsson Upphandlare,huvudko...
Hej, bifogar begärd handling. En beskrivning av allmänna handlingar enligt OSL 4 kap. 2 § finns inte upprättad.   Med vänlig hälsning   Jonas...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?