Ansvarig öppna data
Svar från Riksrevisionen till Axel Magnusson den .

Lyckades delvis.

Hej Riksrevisionen har ingen särskilt utpekad ansvarig för området och det finns inte heller någon specifik projektgrupp för dessa frågor i dagsläget....
Upphandlingsplan
Svar från Riksrevisionen till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej, Som svar på Er begäran om att få ta del av Riksrevisionens upphandlingsplan för 2022 vill vi meddela följande:   Riksrevisionen bedömer att...
Hej!   Riksrevisionens beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 kap 2§ OSL bifogas.   Myndighetens arkivbeskrivning är ännu inte färdigstäl...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?