Regeringskansliet

En offentlig myndighet

5 förfrågningar
Hej, Du har begärt att få ta del av samtliga löner fördelat på titlar inom yrken som arbetar med ekonomisk analys såsom controller, budgethandläggare...
Vad får Naturvårdsverket föreskriva om?
Svar från Regeringskansliet till Jan Ainali den .

Nekad.

Hej!   Det korta svaret på din fråga är att det i miljöbalken inte bestäms något normgivningsmandat för Naturvårdsverket. Naturvårdsverket får sin...
Upphandlingsplan
Svar från Regeringskansliet till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej, Det finns inte någon sådan allmän handling i Regeringskansliet. Alla upphandlingar annonseras på angiven webbplats och på så sätt framgår det vil...
Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar
Begäran skickad till Regeringskansliet av Elenor Weijmar den .

Mycket sena.

Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...
Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?