Hej Solveig Mckenzie, Jag skulle vilja ta del av ett skriftligt beslut om att RAÄ inte lämnar ut mer underlag kring beslutet att ge Föreningen Svensk...
Upphandlingsplan
Svar från Riksantikvarieämbetet till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej! Riksantikvarieämbetet har inte upprättat någon upphandlingsplan och kan därför inte lämna ut begärda handling. Med vänlig hälsning Thérèse Agehe...
Policy för licenser för bilder i tjänsten
Svar från Riksantikvarieämbetet till Jan Ainali den .

Framgångsrik.

Hej Jan, Bifogar Riksantikvarieämbetets regler för klarering och öppet tillgängliggörande av digitalt material, det bör vara det dokument som du söker....
Hej! Översänder begärda dokument gällande arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar. 1. Externt dokument som nås via hemsidan 2 och...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?