Ansvarig inom öppna data
Svar från Polismyndigheten till Axel Magnusson den .

Informationen fanns ej.

Hej,   Du har ställt frågor angående myndighetens åtgärder med anledning av den nya lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande...
Hej,   Tjänstemannaprövning Med tjänstemannaprövning avses en prövning om en handling ska lämnas ut eller om det föreligger hinder mot detta på g...
Hej Jacob,   Var god se bifogat besked.       Med vänlig hälsning   Moa Karlhagen Sekrtetesshandläggare Rättsavdelningen Mobil: 073...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?