Öppna data om vandringsleder
Svar från Länsstyrelsen i Stockholms Län till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej!   Tack för att du kontaktade Länsstyrelsen i Stockholm.   Tyvärr finns inte maskinläsbara data för anordningar och leder för Stockholms l...
Hej! Ja, det stämmer, skyltar i naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen Stockholm är upphovsrättsskyddade (och man kan nog anta att detsamma gälle...
Upphandlingsplan
Svar från Länsstyrelsen i Stockholms Län till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej! I nuläget har Länsstyrelsen ingen fastställd upphandlingsplan och som det ser ut närmsta tiden kommer ingen plan att bli fastställd. Mvh, Sara...
Hej, Bifogat finns Länsstyrelsen i Stockholms läns arkivbeskrivning. Gällande uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län regelbundet hämtar från ell...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?