Hej! Länsstyrelsen har upphovsrätt till våra naturreservatsskyltar och illustrationerna och kartorna på skyltarna omfattas av särskilda avtal med respe...
Upphandlingsplan
Svar från Länsstyrelsen i Kalmar Län till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej Elenor,   Ni har begärt att få ta del av vår upphandlingsplan. Vi har idag ingen fastslagen och beslutad upphandlingsplan.   Tack på förha...
Hej Jag bifogar den handling du söker. Med vänliga hälsningar Helena Wallner Rättsenheten, samordnare för diariet 010-223 83 66 [email address] Län...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?