Hej Tore! På din fråga om det är upphovsrätt på text på reservatsskyltar så är svaret ja. Vill du använda material på någon skylt får du höra av d...
Upphandlingsplan
Svar från Länsstyrelsen i Gotlands Län till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej Elenor, I dagslägen har vi på Länsstyrelsen i Gotlands län inte ett uppdaterad upphandlingsplan upprättad. Vänliga hälsningar  Lisa Stenberg Upp...
Hej Bifogar en kopia på vår arkivbeskrivning, i den ingår även en beskrivning enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§. Vänliga hälsningar R...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?