Hejsan, I nuvarande upphandling tillfaller konceptet Länsstyrelsen, för skyltar som producerats tidigare ligger det ofta hos producenten. Detta varier...
Upphandlingsplan
Svar från Länsstyrelsen i Blekinge Län till PublicInsight den .

Framgångsrik.

Hej! Bifogar planen enligt önskemål Med vänlig hälsning Fredrik Nilsson Upphandlingsansvarig [e-postadress] Telefon 010-22 40 207 Växel 010-22 40 ...
Hej, bifogar den arkivbeskrivning som finns i nu läget, en ny är under utförande.   Med vänlig hälsning   Länsstyrelsen Blekinge län Skepp...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?