Ansvarig inom öppna data
Svar från Kriminalvården till Axel Magnusson den .

Informationen fanns ej.

Hej Det finns idag ingen särskild projektgrupp inom Kriminalvården för lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, men pr...
Hej Leif,   Bifogat finns två styrande dokument som kan vara till hjälp för din dotters arbete med C-uppsatsen hon skriver. Vi önskar henne lycka...
Upphandlingsplan
Svar från Kriminalvården till PublicInsight den .

Lyckades delvis.

Hej Vi arbetar med att uppdatera upphandlingsplanen just nu. När den är klar kommer den att publiceras på våran hemsida. Uppskattningsvis om 1-2 vec...
Valdeltagande i fängelse
Svar från Kriminalvården till Pierre Mesure den .

Informationen fanns ej.

Hej, se bifogat fil för svar på din fråga till Kriminalvården.   Med vänlig hälsning Sigrid Perlman Senior handläggare ______________________...
Hej, Begärda handlingar översänds härmed. För tydliggörande: För närvarande arbetar Kriminalvården med att uppdatera dokumenthanteringsplanen så att...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?