Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Kiruna kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej, bifogar avtal enligt er begäran.     Med vänlig hälsning Carola Stålnacke Nämndsekreterare Kultur- och utbildningsförvaltningen Stadsh...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Kiruna kommun till Christoph Andersson den .

Inväntar klargörande.

Hej. Jag heter Mats och arbetar i arkivet. Vänligen specificera vad ni önskar ta del av.? Vid sökning i arkivet, så är det träff på personal avd....
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Kiruna kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej, efterfrågad handling är bifogad. Jag ber om ursäkt att utlämnande har dröjt, om du önskar fortsätta processen mot kommunen på grund av långsam...
Upphandlingsplan
Svar från Kiruna kommun till PublicInsight den .

Framgångsrik.

Hej, din fråga är mottagen och vidarebefordrad till inköpsenheten för besvarande. Med vänlig hälsning   Kristoffer Baas Kommunsekreterare kommunlednin...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?