Förfrågningar om allmänna handlingar gjorda genom denna hemsida

Ingen har ställt någon fråga till Kansliet för de Stockholmsbaserde sändebuden (KSS) Senegal ännu.