Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering

Myndigheter som analyserar och informerar om arbete, Arbetsmarknadsdepartementet and Förvaltningsmyndighet , även kallad IFAU

3 förfrågningar
Hej Axel, För IFAU:s del finns annan lagstiftning som gör att vi inte omfattas av (2022:818). Varför beskrivs nedan: IFAU är ett statligt forskningsi...
Upphandlingsplan

Informationen fanns ej.

Hej, Tack för ditt mejl. IFAU är en relativt liten myndighet. Det innebär att vi gör få upphandlingar och att vi saknar egen kompetens rörande upphand...
Hej Elenor! Bifogad skickar jag med ett utdrag ur våran "Arkivhandbok" som handlar om allmänna handlingar och IFAU:s arkivbeskrivning som du hade begär...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?