Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Gullspångs kommun till Vernes den .

Framgångsrik.

Hej! Här kommer begärda uppgifter! Vänliga hälsningar _________________________________   Linnéa Jakobsson Redovisningsekonom  Ekonomikontoret Marie...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Gullspångs kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Översänder här handlingar enligt begäran.   Vänligen   Viktoria Tropp Nämndsekreterare   Gullspångs kommun Kommunledningskontoret Pos...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Gullspångs kommun till Christoph Andersson den .

Inväntar klassificering.

Hej Det finns inga sådana handlingar i Gullspångs kommunarkiv. Vänligen Viktoria Tropp Nämndsekreterare Gullspångs kommun Kommunledningskontoret Po...
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Svar från Gullspångs kommun till Elenor Weijmar den .

Informationen fanns ej.

Hej I dagsläget har vi inte någon IT/digitaliseringsstrategi. Vänliga hälsningar Britt-Marie Nilsson Kommunsekreterare Gullspångs kommun Kommunledn...
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Svar från Gullspångs kommun till Vincent Vukovic den .

Informationen fanns ej.

Hej! Gullspångs kommun har i dagsläget inga IT/Digitaliseringsstrategier. IT-användande utgår till stor del från informationssäkerheten och rutin för...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?