Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Gävle kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Här kommer bilagan.   Med vänliga hälsningar   Ann-Sofie Wallberg Administratör/registrator Verksamhetsstöd Livsmiljö Gävle Gävle kommu...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Gävle kommun till Vernes den .

Framgångsrik.

Hej,   Här kommer kontoplan som den ser ut per 2022-09-05.   Med vänlig hälsning   Malin   Från: Kommunstyrelsen (e-post) <[e-postadres...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Gävle kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej Mattias!   Tack för din fråga. Kommunplanen innehåller verksamhetens planerade utgifter, investering- och driftbudget. Den hittar du via denna...
Uphandlingsplan Gävle
Svar från Gävle kommun till PublicInsight den .

Lyckades delvis.

Hej!   I bifogade länkar nedan återfinns protokollet samt beslutsunderlag i ärende Inköp- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern.   Pr...
Hej,   Det finns inga handlingar gällande förstudien för projektet "Sakernas internet" hos kommunstyrelsen. Gävle Energi AB meddelade att en först...
Rapport om Gävlebockens 50-årskalas
Svar från Gävle kommun till Anna-Karin Berg den .

Framgångsrik.

Hej!   Bifogar Turistekonomisk mätning Gävlebocken 2016 enligt begäran.   Hälsningar   Annelie   Annelie Hydén Varumärkesstrateg Gävl...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?