Folkbildningsrådet

Ideella förening

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Uppdragen regleras via förordningar, riktlinjer och regleringsbrev. Varje år ger staten över fyra miljarder kronor i bidrag till folkbildningen för att stärka demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. En av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter är att fördela de pengarna till folkhögskolor och studieförbund och säkerställa att de används på rätt sätt.

2 förfrågningar
Ansvarig öppna data
Svar från Folkbildningsrådet till Axel Magnusson den .

Informationen fanns ej.

Hej Axel, Tack för dina frågor till Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag, och inte en myndighet. Vi har...
Request on statistics on Folkhögskola fundings and positive outcomes
Begäran skickad till Folkbildningsrådet av Aurimas den .

Mycket sena.

Dear Folkbildningsrådet, We are exploring how to open a folkhögskola in Lithuania and are looking for some data to prove our concept. As Sweden has h...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?