Ansvarig öppna data
Svar från Diskrimineringsombudsmannen till Axel Magnusson den .

Framgångsrik.

Hej, Den nya datalagen bygger på det så kallade Öppna data-direktivet. Direktivet ger inte någon rätt att få tillgång till data. En enskild kan alltså...
Statistik om anmälningar och tips till DO 2021
Svar från Diskrimineringsombudsmannen till Elenor Weijmar den .

Hanterat genom post.

Hej,   Svaret är 3094 inkomna tips/klagomål mellan 2021-01-01 och 2021-08-31.   Med vänlig hälsning, Registrator Diskrimineringsombudsmanne...
Upphandlingsplan
Svar från Diskrimineringsombudsmannen till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej,   Diskrimineringsombudsmannen har ingen allmän handling som motsvarar begäran.     Med vänlig hälsning Registrator   Diskrimineri...
Hej, Diskrimineringsombudsmannen (DO) har hanterat din begäran om att ta del av en allmän handling. Handläggaren har sekretessprövat de handling s...
    Hej.   Nu är sekretessprövningen klar och jag bifogar därmed handlingen.   Hälsningar   [1]cid:image002.png@01D50B01.611EA9D0 Eli...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?