Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Bergs kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej! Förlåt sent svar, här ovan kommer det avtal som Biblioteken i Bergs kommun har tillsammans med andra kommuner i RegionJH       Med vänl...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Bergs kommun till Henrik Nilsson den .

Framgångsrik.

Hej Henrik. Här kommer efterfrågad info. Mvh Erika Löfgren Erika Löfgren Ekonomihandläggare Stabsavdelning Tel: 0687-161 67 Epost: [e-postadress] B...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Bergs kommun till Mattias Axell den .

Framgångsrik.

Hej! Här kommer en länk till Bergs Kommuns budgetdokument. https://www.berg.se/download/18.5ede9f8c17f019bd422abbb/1645618976164/Budget%202022.pdf Mvh...
Planer om byggnad av seniorboende
Svar från Bergs kommun till Carin Hellberg den .

Framgångsrik.

Hej, Det som finns att redovisa idag är beslutet taget av Kommunstyrelsen att det ska byggas ett ”+65-boende” i Svenstavik, se bifogat dokument. Et...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?