Ansvarig öppna data
Svar från Arbetsgivarverket till Axel Magnusson den .

Framgångsrik.

Hej Axel.   Tack för din frågor.   Våra svar följer här:   1)      Nej vi har inte någon specifik projektgrupp men vi tillgängliggör på vå...
Upphandlingsplan
Svar från Arbetsgivarverket till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej Vi har ingen upprättad upphandlingsplan. Nina Sipilä Stabshandläggare -----Ursprungligt meddelande----- Från: Public Insight <[Registrators #103...
Hej, Bifogat översänds enligt din begäran Arbetsgivarverkets arkivbeskrivning samt beskrivning enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (20...
Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?