Tjänstehandling Översyn av samverkan med Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Sven B made this Freedom of Information request to Umeå municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Umeå kommun,

Jag skulle vilja ha samtliga underlag i från Individ och familjenämden 2020-09-23
ärende § 163 Översyn av samverkan med Kvinno- och tjejjouren i Umeå

( I protokollet fanns Diarienr: IFN-2020/00052)

För att ta del i utredning om IOP.

Med vänlig hälsning,

Sven Bartilsson

Yvonne Claesson, Umeå municipality

4 Attachments

Hej
Beklagar att du fått vänta på begärda handlingar. Begäran inkom alldeles nyss till socialtjänsten då ditt mejl tyvärr hamnat i fel inkorg - skräppost på kommunledningsstaben, se nedan.
Bifogat finns de handlingar du begärt.

Med vänlig hälsning

Yvonne Claesson
Nämndsadministratör
090-16 10 12
[e-postadress]

Umeå kommun
Stöd- och omsorgsförvaltningen
Socialtjänstens kansli
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå
www.umea.se/kommun

     

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Umeå kommun <[Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 29 oktober 2020 16:23
Till: Individ- och familjenämnden <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tjänstehandling Översyn av samverkan med Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Hej!

Hade hamnat i vår skräppost.

Vänligen för besvarande, se nedan.

Med vänlig hälsning

Therese Stellén
Assistent
Administration och Innovation
090 – 16 40 15
070 – 361 57 32
[e-postadress]

Umeå kommun
Kommunledningsstaben
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
www.umea.se/kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sven B <[Registrators #494 e-postadress]>
Skickat: den 21 oktober 2020 10:29
Till: Umeå kommun <[Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tjänstehandling Översyn av samverkan med Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Till Umeå kommun,

Jag skulle vilja ha samtliga underlag i från Individ och familjenämden 2020-09-23 ärende § 163 Översyn av samverkan med Kvinno- och tjejjouren i Umeå

( I protokollet fanns Diarienr: IFN-2020/00052)

För att ta del i utredning om IOP.

Med vänlig hälsning,

Sven Bartilsson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #494 e-postadress]

Är [Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Umeå kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------