Paddeln 1, Stockholm/Gröndal

Peter Linderoth made this Freedom of Information request to Rental and Arrangement Committee in Stockholm

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm,

Jag skulle vilja få alla handlingar rörande fastigheten Paddeln 1 i Stockholm, Gröndal. Det gäller ett ärende någon gång under åren 2013-2016.

Med vänlig hälsning,
Peter Linderoth, ordf Örnsbergs Kanotsällskap

Rental and Arrangement Committee in Stockholm

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till domstolen allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Mer information om Hyres- och arrendenämnden i Stockholm finns på www.hyresnamnden.se

Med vänliga hälsningar

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Tel: 08-561 665 00 • [Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress: Box 67, 131 07 Nacka • Besöksadress: Sicklastråket 1 • Tel: 08-561 665 00 • E-post: [Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] • www.hyresnamnden.se

Detta meddelande går inte att svara på.

Registrator Hyresnämnden i Stockholm - HNS, Rental and Arrangement Committee in Stockholm

Hej,

 

Statliga myndigheter ska lämna ut kopior på papper av allmän handling mot
avgift. Som en service till allmänheten lämnar vi också ofta ut
elektroniskt via e-post, om så är lämpligt.

 

Jag bedömer att den tjänst du använder inte är lämplig för utlämning av
elektroniska kopior, men vi kan leverera via post eller för avhämtning i
vår reception. Avgift tillkommer enligt 16 § avgiftsförordningen: 20 sidor
exklusive beslut (jag ser att du företräder en part och beslut är då
avgiftsfritt vid enstaka beställning) = 70 kronor + eventuellt porto. Vi
föredrar att fakturera avgiften och behöver då organisationsnummer och
faktureringsadress till vårt fakturaunderlag innan vi levererar kopiorna.
Du kan även betala kontant i receptionen, men vi måste be om jämt belopp i
kontanter för vi kan inte växla eller ta kontokort.

 

Ifall du väljer att få kopiorna per post är jag tacksam om du anger adress
som vi ska skicka till.

 

Med vänlig hälsning

Magnus Gustavsson
Arkivarie, Administration, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm
08-561 665 00  •  [1][Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]  •  [2]Hyres- och
arrendenämnden i Stockholms webbplats

[3]Så behandlar vi personuppgifter

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peter Linderoth <[Registrators #1289 e-postadress]>
Skickat: den 14 februari 2022 15:31
Till: Registrator Hyresnämnden i Stockholm - HNS
<[Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: OBS! 1 st träff = 6634-15 begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Paddeln 1, Stockholm/Gröndal

 

Till Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm,

 

 

 

Jag skulle vilja få alla handlingar rörande fastigheten Paddeln 1 i
Stockholm, Gröndal. Det gäller ett ärende någon gång under åren 2013-2016.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Peter Linderoth, ordf Örnsbergs Kanotsällskap

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[4][Registrators #1289 e-postadress]

 

 

 

Är [5][Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[6][e-postadress]:

 

[7]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[8]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]
2. https://www.domstol.se/hyres--och-arrend...
3. https://www.domstol.se/hyres--och-arrend...
4. mailto:[Registrators #1289 e-postadress]
5. mailto:[Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://handlingar.se/sv/change_request/...
8. https://handlingar.se/sv/help/officers

Till Registrator Hyresnämnden i Stockholm - HNS,
Hej
Tack. Jag uppfattar att kostnaden för att skicka uppgifterna är 70 kr + porto.
I så fall går det bra att fakturera
Örnsbergs Kanotsällskap
Fack 1931
FE 763
751 75 Uppsala

Adressen är Peter Linderoth, Klubbacken 63, 12939 Hägersten

Med vänliga hälsningar,

Peter Linderoth

Rental and Arrangement Committee in Stockholm

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till domstolen allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Mer information om Hyres- och arrendenämnden i Stockholm finns på www.hyresnamnden.se

Med vänliga hälsningar

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Tel: 08-561 665 00 • [Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress: Box 67, 131 07 Nacka • Besöksadress: Sicklastråket 1 • Tel: 08-561 665 00 • E-post: [Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] • www.hyresnamnden.se

Detta meddelande går inte att svara på.