Öppna data om vandringsleder

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Sotenäs municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Sotenäs kommun,

Jag ser att ni publicerat 4-stjärnig data* men licens saknas på
https://storymaps.arcgis.com/stories/cfb.... Tittade inuti GPX filerna också och där fanns ingen licens heller.

Skulle ni kunna åtgärda det eller publicera filerna här så de bliver allmän handling?

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

* se https://5stardata.info/en/

Info - Sotenäs kommun, Sotenäs municipality

Hej,

Sotenäs kommun har tagit emot din e-post.

Gäller ditt ärende en felanmälan så anmäl gärna direkt i vårt
felanmälningssystem som du hittar genom att klicka på den här länken:
https://www.sotenas.se/byggabomiljo/fela...

Har du frågor är du välkommen att ringa till oss på 0523-66 40 00.

Med vänliga hälsningar

Kansliavdelningen

Till Sotenäs kommun,

Jag väntar fortfarande på svar.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Info - Sotenäs kommun, Sotenäs municipality

Hej,

Sotenäs kommun har tagit emot din e-post.

Gäller ditt ärende en felanmälan så anmäl gärna direkt i vårt
felanmälningssystem som du hittar genom att klicka på den här länken:
https://www.sotenas.se/byggabomiljo/fela...

Har du frågor är du välkommen att ringa till oss på 0523-66 40 00.

Med vänliga hälsningar

Kansliavdelningen

Uppenbar Pseudonym

Till Sotenäs kommun,

Väntar ff på svar.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Info - Sotenäs kommun, Sotenäs municipality

Hej,

Sotenäs kommun har tagit emot din e-post.

Gäller ditt ärende en felanmälan så anmäl gärna direkt i vårt
felanmälningssystem som du hittar genom att klicka på den här länken:
https://www.sotenas.se/byggabomiljo/fela...

Har du frågor är du välkommen att ringa till oss på 0523-66 40 00.

Med vänliga hälsningar

Kansliavdelningen

Uppenbar Pseudonym

Till Sotenäs kommun,

Jag väntar fortfarande på svar

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Info - Sotenäs kommun, Sotenäs municipality

Hej,

Sotenäs kommun har tagit emot din e-post.

Gäller ditt ärende en felanmälan så anmäl gärna direkt i vårt
felanmälningssystem som du hittar genom att klicka på den här länken:
https://www.sotenas.se/byggabomiljo/fela...

Har du frågor är du välkommen att ringa till oss på 0523-66 40 00.

Med vänliga hälsningar

Kansliavdelningen