Till Västra Götalandsregionen,
Jag söker brevet/svaret ni ska ha skickat till Cerner nyligen och som ni omnämner på er webbplats:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/v...

Med vänlig hälsning,
Nils Hult

region@vgregion.se, Västra Götalandsregionen

1 Attachment

Hej,

Översänder handlingen.

Med vänlig hälsning

Västra Götalandsregionen
Telefon: 010-441 00 00
Webbsida: www.vgregion.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nils Hult <[Registrators #1322 e-postadress]>
Skickat: den 27 april 2022 14:53
Till: [e-postadress]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Nya brevet till Cerner angående Millennium/ FVM

Information från VGR IT: Det här mejlet kommer från en extern e-postserver. Om du inte känner igen avsändaren eller om innehållet verkar misstänkt bör du inte klicka på några länkar eller öppna eventuella bilagor.

Till Västra Götalandsregionen,
Jag söker brevet/svaret ni ska ha skickat till Cerner nyligen och som ni omnämner på er webbplats:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/v...

Med vänlig hälsning,
Nils Hult

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1322 e-postadress]

Är [Västra Götalandsregionen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Västra Götalandsregionen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------