Lönelistor Södra Skånes åklagarkammare, Malmö åklagarkammare samt Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

The request was successful.

Till Åklagarmyndigheten,

Begär lönelistor avseende samtliga anställda vid Södra Skånes åklagarkammare, Malmö åklagarkammare samt Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Med vänlig hälsning,

Jan

Reg Huvudkontoret, Swedish Prosecution Authority

Detta meddelande går inte att svara på

 

Åklagarmyndighetens huvudkontor har tagit emot ditt meddelande.

Vi läser inkommande e-post varje helgfri arbetsdag och kommer att behandla
ditt ärende eller din fråga så snart som möjligt. Om ditt meddelande inte
rör Åklagarmyndighetens verksamhet får du normalt inte något svar.
Detsamma gäller om ditt meddelande är en kopia av e-post till annan
mottagare, som skickats för kännedom till Åklagarmyndigheten.

 

Om allmänna handlingar

All post som inkommer till Åklagarmyndigheten blir allmän handling. Det
innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta
del av innehållet i ditt meddelande.

 

Om personuppgiftsbehandling

I och med att e-posten inkommit till Åklagarmyndigheten blir dina
personuppgifter föremål för behandling enligt gällande
dataskyddslagstiftning.

 

Mer information om allmänna handlingar och personuppgiftsbehandling finns
på Åklagarmyndighetens hemsida, se
[1]https://www.aklagare.se/om-oss/uppdrag-o...

 

Information om Åklagarmyndigheten Huvudkontoret finns på
[2]www.aklagare.se

References

Visible links
1. https://www.aklagare.se/om-oss/uppdrag-o...
2. http://www.aklagare.se/

Personalavdelningen, Swedish Prosecution Authority

Hej!
Tack för din begäran om utlämnande av allmän handling.
Om du önskar få handlingen hemskickad så behöver jag ta del av din adress.
Det går även bra att ta del handlingen genom att komma till vår reception på Östermalmsgatan 87 C, 3tr.

Om du önskar ta del av handlingen genom att vi skickar det via post så kommer avgiftsförordningen tillämpas enligt nedan:

- 9 sidor är gratis
- 10 sidor kostar 50 kr
- Därefter 2 kr per sida
- Ev. porto

Eventuell faktura skickas separat enligt överenskommelse.

Med vänliga hälsningar

Personalavdelningen | Personalenheten
Box 5553 | 114 85 Stockholm
Växel 010-562 50 00
www.aklagare.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Janne <[Registrators #1415 e-postadress]>
Skickat: lördag den 2 juli 2022 17:19
Till: Reg Huvudkontoret <[Åklagarmyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor Södra Skånes åklagarkammare, Malmö åklagarkammare samt Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Till Åklagarmyndigheten,

Begär lönelistor avseende samtliga anställda vid Södra Skånes åklagarkammare, Malmö åklagarkammare samt Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Med vänlig hälsning,

Jan

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1415 e-postadress]

Är [Åklagarmyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Åklagarmyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Personalavdelningen,

Myndigheten har tidigare tillställt mig handlingar per e-post. Om min begäran inte överstiger nio (9) sidor skulle jag önska att myndigheten tillställer mig de begärda handlingarna per e-post.

Med vänliga hälsningar,

Janne

Personalavdelningen, Swedish Prosecution Authority

1 Attachment

Hej Janne,

Bifogar lönelista enligt ditt önskemål.

Vänliga hälsningar

Maria

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Janne <[Registrators #1415 e-postadress]>
Skickat: söndag den 10 juli 2022 22:27
Till: Personalavdelningen <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor Södra Skånes åklagarkammare, Malmö åklagarkammare samt Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Till Personalavdelningen,

Myndigheten har tidigare tillställt mig handlingar per e-post. Om min begäran inte överstiger nio (9) sidor skulle jag önska att myndigheten tillställer mig de begärda handlingarna per e-post.

Med vänliga hälsningar,

Janne

show quoted sections