Lönelistor för Pensionsmyndigheten i Stockholm

The request was partially successful.

Till Pensionsmyndigheten,

Jag vill ha lönelistor 2021 från pensionsmyndigheten Stockholms petsonal.

Med vänlig hälsning,

VIKARIEN

Pension Agency

Hej,

Tack för ditt mejl.
Ditt meddelande har mottagits av Pensionsmyndigheten.
Detta är en automatisk bekräftelse som inte går att svara på.

Med vänlig hälsning
Registrator
Pensionsmyndigheten
[1]www.pensionsmyndigheten.se
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thank you for your e-mail.
Your message has been recieved by Pensionsmyndigheten.
This is an automatic reply that cannot be answered.

Kind regards
Registrator
Pensionsmyndigheten
[2]www.pensionsmyndigheten.se

References

Visible links
1. http://www.pensionsmyndigheten.se/
2. http://www.pensionsmyndigheten.se/

Elisabet Domberg, Pension Agency

2 Attachments

Bifogar lista enligt förfrågan.

 

 

Med vänlig hälsning
Elisabet Domberg
____________________________________________________________

Elisabet Domberg / HR-administratör /HR-enheten

Avdelningen för myndighetsstyrning och stöd
[1][e-postadress]

Pensionsmyndigheten,
Telefon vxl 0771-771 771, fax 08-658 13 00, [2]www.pensionsmyndigheten.se

P Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-brev.

 

 

 

Från: Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 20 september 2022 07:30
Till: Rekryteringsbehov <[e-postadress]>
Kopia: Erik Ekblad <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor
Prioritet: Hög

 

Hej!

 

Det har kommit in en begäran om utlämnande av allmän handling – se mejlet
nedan.

 

För mer information om vad som gäller i samband med utlämnande av allmän
handling eller uppgifter – se Orangeriet
([3]http://orangeriet.ppm.nu/Sidor/Stod-regl...).

 

 

Pensionsmyndigheten har i linje med JO:s uttalanden bestämt att en allmän
handling som inte kräver sekretessprövning bör lämnas ut inom 8
arbetstimmar från det att begäran inkom. I de fall sekretessprövning
och/eller programkörning krävs bör handlingen lämnas ut eller meddelande
om avslag med besvärshänvisning skickas inom 16 arbetstimmar.

 

Meddela registraturet så snart du har lämnat ut eller nekat att lämna ut
den handling som begärts utlämnad nedan.

 

Med vänlig hälsning
Elfa Hannesdottir
____________________________________________________________

Registrator

Inköps-, fastighets- och arkivenheten

Avdelningen för myndighetsstyrning och stöd

 

Direkt: 010-454 24 33 Mobil: 072-210 24 33

[4][e-postadress]

Pensionsmyndigheten,
Telefon vxl 0771-771 771, [5]www.pensionsmyndigheten.se

P Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-brev.

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: VIKARIEN <[6][Registrators #2214 e-postadress]>
Skickat: den 19 september 2022 17:50
Till: Registrator <[7][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor

 

Till Pensionsmyndigheten,

 

 

 

Jag vill ha lönelistor 2021 från pensionsmyndigheten Stockholms petsonal.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

VIKARIEN

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[8][Registrators #2214 e-postadress]

 

 

 

Är [9][Pensionsmyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Pensionsmyndigheten? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[10][e-postadress]:

 

[11]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[12]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.pensionsmyndigheten.se/
3. http://orangeriet.ppm.nu/Sidor/Stod-regl...
4. mailto:[e-postadress]
5. http://www.pensionsmyndigheten.se/
6. mailto:[Registrators #2214 e-postadress]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[Registrators #2214 e-postadress]
9. mailto:[Pensionsmyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/sv/change_request/...
12. https://handlingar.se/sv/help/officers