Lönelista för Bandhagensskola, Sturebyskolan, Hägerstenshamnen, Fruängensskolan, Västertorpskolan

The request was successful.

Till Utbildningsförvaltningen,

Hej
Vill ha lönelista från bandhagensskola, sturebyskolan, hägerstenshamnen, fruängensskolan, västertorpskolan.
Med vänlig hälsning,

VIKARIEN

Funktion UTBF Registrator, UtbildningsförvaltningenTack för din e-post. Ditt ärende är nu mottaget för vidare handläggning.

 

Med vänlig hälsning 

Registraturet 

 

Utbildningsförvaltningen 

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning 

Box 22049, 104 22  Stockholm 

Telefon: 08-508 33 000 / Telefax: 08-508 33 830 

E-post: [1][Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]start.stockholm 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter 

 

Handling of personal data
Within the City of Stockholm organisation, each committee or board, is
responsible for the handling of all its personal data. You can find
information on how the City of Stockholm handles personal data
on [3]start.stockholm/dataskydd.

 

References

Visible links
1. mailto:[Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://start.stockholm/
3. https://start.stockholm/dataskydd

Funktion UTBF P-DIABAS, Utbildningsförvaltningen

6 Attachments

Hej

 

Här kommer önskad lönelista gällande augusti 2022.

 

Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om namn till
externa e-postadresser. Om du vill veta vem som har vilken lön kan vi
skicka en utskriven lista till valfri postadress alternativt kan du hämta
listan i vår reception här på Hantverkargatan 2F. Upp till 9 sidor är
kostnadsfritt, därefter tillkommer en avgift. Har du en anställning i
Stockholms stad kan vi skicka listan via e-post till din arbetsmail.

 

Hälsningar

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [1][e-postadress]

 

[2]Stockholm stad_svart.png

[3]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

Från: Funktion UTBF Registrator <[Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 19 september 2022 08:45
Till: Funktion UTBF P-DIABAS <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista

 

Hej!

 

För besvarande.

 

Med vänlig hälsning 

 

Registrator 

 

Utbildningsförvaltningen 

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning 

Hantverkargatan 2F, Box22049, 104 22  Stockholm 

Telefon: 0850833032/ 0761233032 / Fax: 08-508 33 830 

E-post: [4][Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]  

 

  

[5]www.stockholm.se/utbildningsforvaltningen 

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter. 

 

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: VIKARIEN <[6][Registrators #2213 e-postadress]>
Skickat: den 18 september 2022 16:41
Till: Funktion UTBF Registrator
<[7][Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista

 

Till Utbildningsförvaltningen,

Hej

Vill ha lönelista från bandhagensskola, sturebyskolan, hägerstenshamnen,
fruängensskolan, västertorpskolan.

Med vänlig hälsning,

VIKARIEN

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[8][Registrators #2213 e-postadress]

Är [9][Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Utbildningsförvaltningen? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[10][e-postadress]:

[11]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[12]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://start.stockholm/
4. mailto:[Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
5. http://www.stockholm.se/utbildningsforva...
6. mailto:[Registrators #2213 e-postadress]
7. mailto:[Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[Registrators #2213 e-postadress]
9. mailto:[Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/sv/change_request/...
12. https://handlingar.se/sv/help/officers