Leverantörsreskontra jan-juni 2021

Anders Thoresson made this Freedom of Information request to Skara municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Skara municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Hej!

Jag önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2021-01-01 till 2021-06-30. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Projektbeteckning (eventuell beteckning som inköpet är kopplat till).
9. Attestbeteckning (eventuell kod för den person som attesterat köpet).
10. Belopp
11. Datum när fakturan registrerades.
12. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
13. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Jag önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att även jag kan få detta utdrag i digital form.

Med vänlig hälsning,

Anders Thoresson

Ska Skara Kommun Kommunstyrelsen, Skara municipality

Skara kommun har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att behandla
ditt ärende eller din fråga så snart som möjligt.

 

[1]Behandling av personuppgifter - Skara kommun

 

 

Detta autosvar skickas en gång per avsändare och dag.

 

 

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2

532 88 Skara

 

Telefon 0511-320 00

[2]www.skara.se

References

Visible links
1. https://skara.se/kommun--politik/handlin...
2. https://skara.se/