Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Per Hagström made this Freedom of Information request to Swedish Consumer Agency as part of a batch sent to 11 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Belopp
9. Datum när fakturan registrerades.
10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få det önskade utdraget i digital form.

Vi har fått information om att ni använder inköpssystemet Visma Proceedo. För närmare information om hur man exporterar leverantörsreskontra från detta system läs gärna vår guide som ni hittar här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström
Open Knowledge Sweden
Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

Lena Ellström, Swedish Consumer Agency

Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Hej!
Vi har tidigare skickat dig utdrag från sammanställningar från leverantörsreskontra för år 2014-19. Det var tidigare framtaget material som redan var berett och klart. Vi kunde därför skicka detta omgående till dig.
Vi har nu fått en begäran från dig att erhålla utdrag från vårt ekonomisystem 2019-01-01--2020-06-30.
Eftersom ni fått information från 2019 så skulle det underlätta för oss att sammanställa information för tiden 2020-01-01--2020-12-31. Emellertid på grund av rådande pandemi-tider så behöver vi tid för att ta fram och sammanställa denna information.
och strukturera upp den efter era önskemål. Tidigare år efter begäran från annat företag så har vi tagit fram och sammanställt liknande information på 2-3 veckor.
Är av oss förslaget tidsintervall godtagbart 2020-01-01-2020-12-31?
Vi beräknar att vi kan sammanställa information och skicka till dig under ett intervall på ca 2 veckor.

Vi avvaktar ditt svar.

Mvh
Lena Ellström
Upphandlare
Konsumentverket

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #523 e-postadress]>
Skickat: den 29 januari 2021 08:56
Till: Konsumentverket <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).

2. Fakturanummer eller faktura-id.

3. Leverantörens namn.

4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.

5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).

6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).

7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).

8. Belopp

9. Datum när fakturan registrerades.

10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.

11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få det önskade utdraget i digital form.

Vi har fått information om att ni använder inköpssystemet Visma Proceedo. För närmare information om hur man exporterar leverantörsreskontra från detta system läs gärna vår guide som ni hittar här:

https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Open Knowledge Sweden

Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://eur01.safelinks.protection.outlo... - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #523 e-postadress]

Är [Konsumentverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Konsumentverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Lena Ellström,

Hej! Jag tycker det låter bra att vi gör som du föreslår.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Lena Ellström, Swedish Consumer Agency

1 Attachment

Hej!
Översänder efterfrågad information för år 2020.
Vänliga hälsningar

Lena Ellström
Upphandlare

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
Växel: 0771-42 33 00
Direkt: 054-19 4029
www.konsumentverket.se
www.hallakonsument.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström [mailto:[Registrators #523 e-postadress]]
Skickat: den 2 februari 2021 10:21
Till: Lena Ellström <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Till Lena Ellström,

Hej! Jag tycker det låter bra att vi gör som du föreslår.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

show quoted sections

Till Lena Ellström,

Hej Lena! Jag skickade detta meddelande tidigare men jag är osäker på om det verkligen gick iväg. Tack för utdraget för 2020! Problemet är att vi behöver ha en rad per faktura som vi skrev i begäran, inklusive uppgift om datum när fakturan registrerades samt namn och nummer på det konto som fakturan har bokförts på. Är det möjligt tror du?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Lena Ellström, Swedish Consumer Agency

Hej!
Vi håller på att undersöka detta om det är möjligt för oss. Vi har ingen färdig handling att kunna lämna ut.
Så jag får be dig om lite tålamod.
Vänliga hälsningar

Lena Ellström
Upphandlare

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
Växel: 0771-42 33 00
Direkt: 054-19 4029
www.konsumentverket.se
www.hallakonsument.se

Läs hur vi behandlar dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström [mailto:[Registrators #523 e-postadress]]
Skickat: den 12 februari 2021 09:53
Till: Lena Ellström <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Till Lena Ellström,

Hej Lena! Jag skickade detta meddelande tidigare men jag är osäker på om det verkligen gick iväg. Tack för utdraget för 2020! Problemet är att vi behöver ha en rad per faktura som vi skrev i begäran, inklusive uppgift om datum när fakturan registrerades samt namn och nummer på det konto som fakturan har bokförts på. Är det möjligt tror du?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

show quoted sections

Till Lena Ellström,

Absolut, jag har tålamod :) Har ni använt er något av den guide till export ur Visma Proceedo som vi skickade med. Kanske inte passar som handen i handsken men är förhoppningsvis lite hjälp på vägen.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Lena Ellström, Swedish Consumer Agency

1 Attachment

Hej!
Denna fil är vad vi tagit/ fått fram
Mvh

Lena Ellström
Upphandlare

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
Direkt: 054-19 4029

www.konsumentverket.se/foretag

Läs hur vi behandlar dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lena Ellström
Skickat: den 12 februari 2021 09:59
Till: Per Hagström <[Registrators #523 e-postadress]>
Kopia: Katarina Jansson-Lundell <[e-postadress]>
Ämne: SV: VB: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Hej!
Vi håller på att undersöka detta om det är möjligt för oss. Vi har ingen färdig handling att kunna lämna ut.
Så jag får be dig om lite tålamod.
Vänliga hälsningar

Lena Ellström
Upphandlare

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
Växel: 0771-42 33 00
Direkt: 054-19 4029
www.konsumentverket.se
www.hallakonsument.se

Läs hur vi behandlar dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström [mailto:[Registrators #523 e-postadress]]
Skickat: den 12 februari 2021 09:53
Till: Lena Ellström <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Till Lena Ellström,

Hej Lena! Jag skickade detta meddelande tidigare men jag är osäker på om det verkligen gick iväg. Tack för utdraget för 2020! Problemet är att vi behöver ha en rad per faktura som vi skrev i begäran, inklusive uppgift om datum när fakturan registrerades samt namn och nummer på det konto som fakturan har bokförts på. Är det möjligt tror du?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

show quoted sections